Muttetu 3 Stampa
Valutazione attuale: / 4
ScarsoOttimo 
Scritto da Antonio Demelas   
Lunedì 03 Agosto 2009 14:38

Su biticinch'e Nadalli,

a mesunotti narèusu,

est nascìu su Signori,

s'airi est posta in brandu,

is pastoris funti in costa,

s'istella 'ddi marca giusta,

ch'est risplendent'e crara.

 

Su biticinch'e Nadalli,

nara candu finèusu

amori miu coralli.

 

A mesunotti narèusu,

amori miu coralli

nara candu finèusu.

 

Est nascìu su Signori,

nara candu finèusu

coralli miu amori  .

 

S'airi est posta in brandu,

amori miu coralli

finèusu nara candu .

 

Is pastoris funti in costa,

nara candu finèusu

coralli amori nosta.

 

S'istella 'ddi marca giusta,

nara candu finèusu

coralli amori custa.

 

Ch'est risplendent'e crara

coralli miu amori

 candu finèusu nara.

 

 

a mesunotti narèusu,

est nascìu su Signori,

s'airi est posta in brandu,

is pastoris funti in costa,

s'istella 'ddi marca giusta,

ch'est risplendent'e crara.

 

Su biticinch'e Nadalli,

nara candu finèusu

amori miu coralli.

 

A mesunotti narèusu,

amori miu coralli

nara candu finèusu.

 

Est nascìu su Signori,

nara candu finèusu

coralli miu amori  .

 

S'airi est posta in brandu,

amori miu coralli

finèusu nara candu .

 

Is pastoris funti in costa,

nara candu finèusu

coralli amori nosta.

 

S'istella 'ddi marca giusta,

nara candu finèusu

coralli amori custa.

 

Ch'est risplendent'e crara

coralli miu amori

 candu finèusu nara.

 

 Composta da Antonio Demelas, consigliere comunale nel 1850