Trendy jako 19/2/2023 o 10:30

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 11.4 0.0 0.0 Ws 86 1029.1 0.0
5 minut temu 11.0 0.0 0.0 Ws 88 1029.0 0.0
10 minut temu 10.5 3.7 7.4 Ws 90 1029.0 0.0
15 minut temu 10.1 0.0 1.9 Ws 92 1029.1 0.0
20 minut temu 9.7 0.0 0.0 WsPdWs 93 1029.1 0.0
30 minut temu 9.0 0.0 0.0 WsPdWs 95 1029.1 0.0
45 minut temu 8.1 0.0 1.9 Ws 96 1029.1 0.0
60 minut temu 7.1 1.9 5.6 Ws 97 1029.3 0.0
75 minut temu 5.8 0.0 0.0 WsPnWs 96 1029.3 0.0
90 minut temu 5.1 0.0 0.0 WsPnWs 97 1029.4 0.0
105 minut temu 4.6 0.0 3.7 WsPnWs 97 1029.5 0.0
120 minut temu 3.6 1.9 3.7 WsPnWs 97 1029.4 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 9 dni od ostatniego deszczu w 9/2/2023 14:36
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 2.2 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 118.0 mm ( 14 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 11.4 °C o 10:29 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 13.8 °C o 00:12 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 16.7 °C w 5/2/2023
Rok 20.3 °C w 1/1/2023
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 0.7 °C o 07:22 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 3.5 °C o 22:48 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -4.7 °C w 11/2/2023
Rok -4.7 °C w 11/2/2023
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1031.4 hPa o 00:03 Dzi¶ -0.3 °C o 05:41
Wczoraj 1033.2 hPa o 00:12 Wczoraj 3.5 °C o 22:48
Miesi±ć 1036.4 hPa w 11/2/2023 Miesi±ć -17.1 °C w 8/2/2023
Rok 1036.4 hPa w 11/2/2023 Rok -17.1 °C w 8/2/2023
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.2 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 17.8 mm Miesi±ć 2.2 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 487 W/m2 o 10:29
Wczoraj 0.0 W/m2 o 00:12

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h O
Poryw 0.0 km/h O
Poryw/h 8.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 8.0 km/h Ws o 08:45
Wczoraj 4.8 km/h o 23:21
Miesi±ć 61.1 km/h w 6/2/2023
Rok 67.5 km/h w 10/1/2023
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.6 km/h PnPnZd o 00:15
Wczoraj 3.9 km/h o 23:40
Miesi±ć 232.5 km/h w 8/2/2023
Rok 232.5 km/h w 8/2/2023
RUCH WIATRU
Dzi¶ 12.76 km
Miesi±ć 1356.45 km
Rok 4021.01 km