Trendy jako 22/2/2020 o 08:30

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 5.1 1.9 5.6 Pn 96 1030.2 0.0
5 minut temu 4.8 3.7 5.6 PnWs 96 1030.1 0.0
10 minut temu 4.5 1.9 1.9 Pn 96 1030.0 0.0
15 minut temu 4.1 3.7 5.6 Pn 95 1030.0 0.0
20 minut temu 3.9 1.9 3.7 WsPnWs 95 1030.0 0.0
30 minut temu 3.5 3.7 5.6 PnWs 95 1030.0 0.0
45 minut temu 2.9 1.9 5.6 PnWs 95 1029.8 0.0
60 minut temu 2.5 3.7 5.6 PnWs 93 1029.7 0.0
75 minut temu 2.5 3.7 5.6 Pn 93 1029.7 0.0
90 minut temu 3.0 0.0 0.0 PnWs 92 1029.5 0.0
105 minut temu 3.5 0.0 0.0 PnWs 93 1029.3 0.0
120 minut temu 2.9 0.0 3.7 PnWs 94 1029.2 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 5 dni od ostatniego deszczu w 17/2/2020 04:58
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 1.4 mm (6 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 17.7 mm ( 22 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 9.6 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 15.4 °C o 14:36 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 19.8 °C w 3/2/2020
Rok 19.8 °C w 3/2/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 2.4 °C o 07:20 Min < 0 °C 3 dni
Wczoraj 2.2 °C o 07:32 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -3.4 °C w 8/2/2020
Rok -3.4 °C w 8/2/2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1030.2 hPa o 08:29 Dzi¶ 1.4 °C o 07:37
Wczoraj 1027.5 hPa o 22:08 Wczoraj 0.9 °C o 07:36
Miesi±ć 1032.9 hPa w 9/2/2020 Miesi±ć -5.5 °C w 7/2/2020
Rok 1033.9 hPa w 2/1/2020 Rok -5.5 °C w 7/2/2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 1.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 171 W/m2 o 08:29
Wczoraj 789.0 W/m2 o 13:04

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 3.3 km/h NNO
Poryw 4.8 km/h NNO
Poryw/h 6.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 8.0 km/h PnPnZd o 04:32
Wczoraj 32.2 km/h o 14:11
Miesi±ć 74.0 km/h w 4/2/2020
Rok 74.0 km/h w 4/2/2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.5 km/h PnPnZd o 07:57
Wczoraj 26.5 km/h o 14:05
Miesi±ć 45.7 km/h w 4/2/2020
Rok 49.3 km/h w 21/1/2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 10.45 km
Miesi±ć 2370.25 km
Rok 6068.96 km