Trendy jako 20/11/2019 o 00:45

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 3.7 0.0 0.0 Pn 94 1015.8 0.0
5 minut temu 3.8 0.0 0.0 Pn 94 1015.9 0.0
10 minut temu 3.9 0.0 1.9 Pn 94 1015.8 0.0
15 minut temu 3.9 1.9 1.9 Pn 94 1015.8 0.0
20 minut temu 4.0 1.9 3.7 Pn 94 1015.8 0.0
30 minut temu 4.1 1.9 3.7 Pn 94 1015.8 0.0
45 minut temu 4.1 0.0 0.0 Pn 94 1015.9 0.0
60 minut temu 4.1 0.0 0.0 Pn 94 1015.9 13.8
75 minut temu 4.2 0.0 0.0 Pn 93 1015.9 13.8
90 minut temu 4.5 0.0 0.0 Pn 94 1015.9 13.8
105 minut temu 4.7 0.0 0.0 Pn 94 1015.7 13.8
120 minut temu 4.8 0.0 0.0 Pn 94 1015.6 13.8

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 19/11/2019 11:12
Wczoraj 13.8 mm Tydzień 57.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 171.9 mm (19 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 550.7 mm ( 86 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 4.2 °C o 00:03 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 11.9 °C o 13:29 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 21.9 °C w 2/11/2019
Rok 40.8 °C w 11/8/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 3.7 °C o 00:39 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 4.0 °C o 23:37 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 3.7 °C w 20/11/2019
Rok -5.5 °C w 5/1/2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1016.0 hPa o 00:00 Dzi¶ 3.7 °C o 00:39
Wczoraj 1016.0 hPa o 23:56 Wczoraj 3.5 °C o 23:52
Miesi±ć 1016.0 hPa w 19/11/2019 Miesi±ć 3.5 °C w 19/11/2019
Rok 1036.3 hPa w 14/2/2019 Rok -19.6 °C w 6/2/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 13.8 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 171.9 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 325.0 W/m2 o 13:26

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h NNO
Poryw 0.0 km/h NNO
Poryw/h 4.8 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.2 km/h PnPnZd o 00:10
Wczoraj 30.6 km/h o 13:04
Miesi±ć 56.3 km/h w 5/11/2019
Rok 78.8 km/h w 11/3/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 2.8 km/h PnPnZd o 00:17
Wczoraj 19.3 km/h o 13:05
Miesi±ć 39.6 km/h w 3/11/2019
Rok 276.2 km/h w 21/8/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.55 km
Miesi±ć 2767.82 km
Rok 48188.49 km