Trendy jako 19/9/2019 o 07:00

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 15.8 1.9 1.9 WsPnWs 93 1013.8 0.0
5 minut temu 15.8 1.9 3.7 WsPnWs 93 1013.8 0.0
10 minut temu 15.7 3.7 5.6 Pn 93 1013.8 0.0
15 minut temu 15.6 1.9 3.7 PnWs 93 1013.8 0.0
20 minut temu 15.6 1.9 3.7 WsPnWs 93 1013.8 0.0
30 minut temu 15.7 1.9 1.9 WsPnWs 93 1013.7 0.0
45 minut temu 15.7 1.9 1.9 WsPnWs 94 1013.6 0.0
60 minut temu 15.6 0.0 3.7 WsPnWs 94 1013.7 0.0
75 minut temu 15.4 1.9 3.7 WsPnWs 92 1013.6 0.0
90 minut temu 15.7 0.0 0.0 WsPnWs 93 1013.6 0.0
105 minut temu 15.8 1.9 5.6 PnWs 93 1013.6 0.0
120 minut temu 16.0 0.0 0.0 PnWs 92 1013.5 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 17 dni od ostatniego deszczu w 2/9/2019 11:18
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 3.3 mm (2 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 343.3 mm ( 56 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 19.7 °C o 00:15 Max > 30 °C 10 dni
Wczoraj 32.6 °C o 14:58 Max > 25 °C 16 dni
Miesi±ć 34.1 °C w 13/9/2019
Rok 40.8 °C w 11/8/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 15.3 °C o 05:44 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 16.3 °C o 07:28 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 10.7 °C w 10/9/2019
Rok -5.5 °C w 5/1/2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1014.5 hPa o 00:25 Dzi¶ 15.3 °C o 05:44
Wczoraj 1015.3 hPa o 02:33 Wczoraj 16.3 °C o 07:28
Miesi±ć 1025.7 hPa w 12/9/2019 Miesi±ć 10.7 °C w 10/9/2019
Rok 1036.3 hPa w 14/2/2019 Rok -19.6 °C w 6/2/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 3.3 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 751.0 W/m2 o 11:59

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.9 km/h ONO
Poryw 1.6 km/h ONO
Poryw/h 6.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 6.4 km/h PnPnZd o 01:52
Wczoraj 37.0 km/h o 15:40
Miesi±ć 43.4 km/h w 2/9/2019
Rok 78.8 km/h w 11/3/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.1 km/h WsPnWs o 02:44
Wczoraj 28.7 km/h o 15:48
Miesi±ć 30.9 km/h w 2/9/2019
Rok 276.2 km/h w 21/8/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 8.76 km
Miesi±ć 2332.54 km
Rok 38785.53 km