Trendy jako 29/3/2020 o 14:45

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 15.1 3.7 5.6 PnPnZd 67 1012.4 0.0
5 minut temu 15.3 5.6 7.4 PnWs 65 1012.4 0.0
10 minut temu 15.6 9.3 13.0 PnPnZd 65 1012.4 0.0
15 minut temu 15.6 3.7 7.4 PnPnZd 64 1012.4 0.0
20 minut temu 15.6 5.6 7.4 PnZd 61 1012.5 0.0
30 minut temu 15.6 9.3 14.8 ZdPnZd 63 1012.5 0.0
45 minut temu 15.5 9.3 13.0 Zd 66 1012.8 0.0
60 minut temu 15.3 5.6 9.3 Zd 68 1012.9 0.0
75 minut temu 15.5 11.1 16.6 Zd 66 1013.0 0.0
90 minut temu 16.4 9.3 13.0 ZdPnZd 66 1013.0 0.0
105 minut temu 16.7 1.9 5.6 ZdPdZa 58 1013.1 0.0
120 minut temu 16.6 1.9 3.7 PdZd 60 1013.3 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 28/3/2020 17:49
Wczoraj 0.9 mm Tydzień 5.7 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 40.7 mm (12 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 60.5 mm ( 37 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 17.2 °C o 13:08 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 17.4 °C o 15:23 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 22.2 °C w 13/3/2020
Rok 22.2 °C w 13/3/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 7.3 °C o 00:25 Min < 0 °C 3 dni
Wczoraj 1.7 °C o 03:28 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -4.9 °C w 26/3/2020
Rok -4.9 °C w 26/3/2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1016.3 hPa o 00:39 Dzi¶ 5.9 °C o 12:20
Wczoraj 1016.3 hPa o 23:18 Wczoraj -0.1 °C o 10:01
Miesi±ć 1027.9 hPa w 17/3/2020 Miesi±ć -5.7 °C w 26/3/2020
Rok 1034.3 hPa w 23/2/2020 Rok -5.7 °C w 26/3/2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.5 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.9 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 40.7 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 907 W/m2 o 12:49
Wczoraj 1025.0 W/m2 o 11:23

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 3.4 km/h PnPnZd
Poryw 0.0 km/h PnPnZd
Poryw/h 19.3 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 20.9 km/h Zd o 13:10
Wczoraj 20.9 km/h o 16:02
Miesi±ć 62.7 km/h w 2/3/2020
Rok 74.0 km/h w 4/2/2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 17.3 km/h Zd o 13:11
Wczoraj 15.5 km/h o 16:03
Miesi±ć 52.4 km/h w 2/3/2020
Rok 52.4 km/h w 2/3/2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 29.60 km
Miesi±ć 3466.90 km
Rok 10751.65 km