Trendy jako 27/9/2020 o 22:45

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 12.4 7.4 14.8 PnZd 90 1010.4 24.4
5 minut temu 12.4 14.8 18.5 Zd 90 1010.7 23.7
10 minut temu 12.4 7.4 11.1 ZdPdZa 89 1010.3 23.0
15 minut temu 12.4 1.9 3.7 Zd 88 1010.0 22.8
20 minut temu 12.5 3.7 5.6 Zd 88 1009.9 22.8
30 minut temu 12.6 9.3 13.0 Zd 87 1009.9 22.8
45 minut temu 12.9 16.6 25.9 ZdPnZd 87 1009.8 22.8
60 minut temu 13.5 14.8 22.2 Zd 86 1010.2 22.3
75 minut temu 13.6 11.1 24.1 Zd 85 1009.8 20.9
90 minut temu 13.6 13.0 14.8 Zd 84 1009.1 20.7
105 minut temu 13.6 7.4 9.3 ZdPnZd 84 1008.5 20.7
120 minut temu 13.6 3.7 5.6 ZdPnZd 84 1008.4 20.7

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 24.4 mm (2.3 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 27/9/2020 22:44
Wczoraj 4.8 mm Tydzień 27.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 83.9 mm (10 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 304.4 mm ( 69 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 17.0 °C o 16:12 Max > 30 °C 10 dni
Wczoraj 18.7 °C o 15:59 Max > 25 °C 25 dni
Miesi±ć 32.9 °C w 14/9/2020
Rok 37.4 °C w 29/8/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 12.4 °C o 22:32 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 13.6 °C o 07:50 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 11.7 °C w 2/9/2020
Rok 11.7 °C w 2/9/2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1010.7 hPa o 22:39 Dzi¶ 12.4 °C o 22:32
Wczoraj 1008.7 hPa o 18:10 Wczoraj 13.6 °C o 07:50
Miesi±ć 1024.4 hPa w 4/9/2020 Miesi±ć 11.7 °C w 2/9/2020
Rok 1024.4 hPa w 4/9/2020 Rok 11.7 °C w 2/9/2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 1.7 mm Dzi¶ 24.4 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 4.8 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 83.9 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 981 W/m2 o 13:50
Wczoraj 874.0 W/m2 o 12:53

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 10.2 km/h ZdPnZd
Poryw 8.0 km/h ZdPnZd
Poryw/h 25.7 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 48.3 km/h Zd o 16:25
Wczoraj 70.8 km/h o 16:20
Miesi±ć 70.8 km/h w 26/9/2020
Rok 70.8 km/h w 26/9/2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 32.6 km/h Zd o 14:29
Wczoraj 49.1 km/h o 15:25
Miesi±ć 49.1 km/h w 26/9/2020
Rok 49.1 km/h w 26/9/2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 209.17 km
Miesi±ć 5567.27 km
Rok 40396.66 km