Trendy jako 18/7/2019 o 03:30

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 14.6 0.0 1.9 PnWs 75 1011.3 0.0
5 minut temu 14.7 1.9 1.9 PnWs 76 1011.3 0.0
10 minut temu 14.7 3.7 3.7 PnWs 75 1011.3 0.0
15 minut temu 14.9 1.9 1.9 PnWs 75 1011.4 0.0
20 minut temu 15.1 0.0 1.9 PnWs 75 1011.5 0.0
30 minut temu 15.2 3.7 5.6 PnWs 74 1011.5 0.0
45 minut temu 15.1 1.9 3.7 Pn 74 1011.6 0.0
60 minut temu 15.3 1.9 3.7 PnWs 74 1011.9 0.0
75 minut temu 15.4 1.9 3.7 PnWs 74 1012.0 0.0
90 minut temu 15.1 0.0 0.0 PnWs 74 1012.0 0.0
105 minut temu 15.4 1.9 3.7 PnWs 74 1011.9 0.0
120 minut temu 15.6 3.7 5.6 PnWs 73 1012.0 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w 16/7/2019 03:24
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 1.1 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 2.4 mm (2 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 309.6 mm ( 52 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 17.0 °C o 00:00 Max > 30 °C 15 dni
Wczoraj 31.4 °C o 14:44 Max > 25 °C 17 dni
Miesi±ć 37.5 °C w 7/7/2019
Rok 39.9 °C w 25/6/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 14.6 °C o 03:29 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 14.8 °C o 06:11 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 14.6 °C w 18/7/2019
Rok -5.5 °C w 5/1/2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1012.5 hPa o 00:04 Dzi¶ 14.6 °C o 03:29
Wczoraj 1014.2 hPa o 01:01 Wczoraj 14.8 °C o 06:11
Miesi±ć 1017.5 hPa w 1/7/2019 Miesi±ć 14.6 °C w 18/7/2019
Rok 1036.3 hPa w 14/2/2019 Rok -19.6 °C w 6/2/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.1 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 2.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 1136.0 W/m2 o 14:05

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.7 km/h NO
Poryw 1.6 km/h NO
Poryw/h 4.8 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 6.4 km/h WsPnWs o 00:21
Wczoraj 38.6 km/h o 14:45
Miesi±ć 53.1 km/h w 9/7/2019
Rok 78.8 km/h w 11/3/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 4.7 km/h PnWs o 01:20
Wczoraj 30.6 km/h o 14:45
Miesi±ć 40.7 km/h w 9/7/2019
Rok 274.2 km/h w 22/2/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 6.66 km
Miesi±ć 2993.52 km
Rok 29633.67 km