Trendy jako 27/5/2020 o 09:00

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 19.1 3.7 7.4 PnPnZd 63 1024.3 0.0
5 minut temu 18.7 1.9 1.9 WsPnWs 66 1024.3 0.0
10 minut temu 18.4 1.9 3.7 WsPnWs 71 1024.3 0.0
15 minut temu 17.9 1.9 3.7 WsPnWs 75 1024.3 0.0
20 minut temu 17.5 1.9 3.7 WsPnWs 76 1024.3 0.0
30 minut temu 16.6 3.7 3.7 WsPnWs 80 1024.4 0.0
45 minut temu 15.5 3.7 5.6 PnWs 86 1024.3 0.0
60 minut temu 14.5 0.0 0.0 PnWs 88 1024.3 0.0
75 minut temu 14.1 0.0 3.7 WsPnWs 89 1024.2 0.0
90 minut temu 13.9 3.7 5.6 WsPnWs 91 1024.2 0.0
105 minut temu 13.3 1.9 3.7 WsPnWs 93 1024.1 0.0
120 minut temu 12.7 1.9 3.7 PnWs 94 1024.0 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 6 dni od ostatniego deszczu w 20/5/2020 16:48
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 29.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 73.0 mm (5 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 160.0 mm ( 52 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 19.1 °C o 08:58 Max > 30 °C 4 dni
Wczoraj 27.8 °C o 13:56 Max > 25 °C 19 dni
Miesi±ć 30.8 °C w 14/5/2020
Rok 30.8 °C w 14/5/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 11.6 °C o 05:53 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 10.4 °C o 06:12 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 6.2 °C w 8/5/2020
Rok -4.9 °C w 26/3/2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1024.4 hPa o 08:00 Dzi¶ 11.6 °C o 05:53
Wczoraj 1023.5 hPa o 23:53 Wczoraj 10.4 °C o 06:12
Miesi±ć 1026.5 hPa w 23/5/2020 Miesi±ć 5.9 °C w 8/5/2020
Rok 1034.3 hPa w 23/2/2020 Rok -5.7 °C w 26/3/2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.3 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 73.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 478 W/m2 o 08:59
Wczoraj 1051.0 W/m2 o 13:53

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 5.3 km/h PnZd
Poryw 4.8 km/h PnZd
Poryw/h 8.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 8.0 km/h PnPnZd o 03:47
Wczoraj 37.0 km/h o 16:28
Miesi±ć 77.2 km/h w 16/5/2020
Rok 186.6 km/h w 28/4/2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.3 km/h PnZd o 08:59
Wczoraj 26.6 km/h o 16:29
Miesi±ć 57.1 km/h w 16/5/2020
Rok 270.0 km/h w 2/4/2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 11.16 km
Miesi±ć 4302.79 km
Rok 18939.44 km