Trendy jako 2/3/2021 o 00:00

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 4.8 5.6 5.6 PnWs 91 1027.7 0.0
5 minut temu 4.7 3.7 5.6 PnWs 91 1027.7 0.0
10 minut temu 4.5 3.7 5.6 PnWs 90 1027.7 0.0
15 minut temu 4.6 0.0 0.0 PnWs 89 1027.6 0.0
20 minut temu 4.8 0.0 0.0 PnWs 89 1027.6 0.0
30 minut temu 5.0 0.0 0.0 PnWs 89 1027.6 0.0
45 minut temu 5.5 0.0 0.0 PnWs 89 1027.6 0.0
60 minut temu 5.8 1.9 1.9 PnWs 89 1027.6 0.0
75 minut temu 6.0 0.0 0.0 PnWs 88 1027.7 0.0
90 minut temu 6.3 0.0 0.0 WsPnWs 89 1027.7 0.0
105 minut temu 6.4 5.6 5.6 WsPnWs 88 1027.7 0.0
120 minut temu 6.7 3.7 7.4 WsPnWs 87 1027.5 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 2 dni od ostatniego deszczu w 28/2/2021 06:21
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 1.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 193.9 mm ( 40 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 4.8 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 19.2 °C o 14:47 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 19.2 °C w 1/3/2021
Rok 24.4 °C w 6/2/2021
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 4.8 °C o 00:00 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 2.0 °C o 04:15 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 2.0 °C w 1/3/2021
Rok -3.9 °C w 15/2/2021
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1027.8 hPa o 00:00 Dzi¶ 3.9 °C o 00:00
Wczoraj 1027.8 hPa o 22:30 Wczoraj -0.2 °C o 05:12
Miesi±ć 1027.8 hPa w 1/3/2021 Miesi±ć -0.2 °C w 1/3/2021
Rok 1039.1 hPa w 15/2/2021 Rok -10.6 °C w 6/1/2021
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 0.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 680.0 W/m2 o 12:05

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 4.9 km/h NO
Poryw 4.8 km/h NO
Poryw/h 6.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 4.8 km/h PnWs o 00:00
Wczoraj 20.9 km/h o 13:12
Miesi±ć 20.9 km/h w 1/3/2021
Rok 70.9 km/h w 24/1/2021
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 4.9 km/h PnWs o 00:00
Wczoraj 15.5 km/h o 13:13
Miesi±ć 15.5 km/h w 1/3/2021
Rok 275.1 km/h w 17/1/2021
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.09 km
Miesi±ć 3431.07 km
Rok 8004.46 km