Trendy jako 17/10/2021 o 06:15

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 8.5 0.0 0.0 PnWs 92 1017.0 0.0
5 minut temu 8.7 0.0 0.0 PnWs 92 1016.9 0.0
10 minut temu 8.9 0.0 0.0 PnWs 92 1016.9 0.0
15 minut temu 9.0 0.0 0.0 PnWs 93 1016.9 0.0
20 minut temu 9.0 0.0 0.0 PnWs 92 1016.8 0.0
30 minut temu 9.0 3.7 5.6 PnWs 94 1016.8 0.0
45 minut temu 8.4 0.0 0.0 PnWs 93 1016.8 0.0
60 minut temu 8.5 0.0 0.0 WsPnWs 92 1016.8 0.0
75 minut temu 8.7 0.0 0.0 WsPnWs 92 1016.7 0.0
90 minut temu 8.7 0.0 0.0 WsPnWs 91 1016.7 0.0
105 minut temu 8.8 1.9 3.7 PnWs 92 1016.7 0.0
120 minut temu 9.1 1.9 3.7 PnWs 90 1016.7 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w 16/10/2021 05:05
Wczoraj 0.3 mm Tydzień 0.3 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 1.5 mm (3 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 398.2 mm ( 79 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 12.0 °C o 00:00 Max > 30 °C 1 dzień
Wczoraj 22.3 °C o 14:28 Max > 25 °C 5 dni
Miesi±ć 31.8 °C w 4/10/2021
Rok 44.2 °C w 10/8/2021
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 8.3 °C o 05:17 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 12.0 °C o 23:57 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 3.4 °C w 14/10/2021
Rok -3.9 °C w 15/2/2021
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1017.2 hPa o 00:02 Dzi¶ 8.3 °C o 05:17
Wczoraj 1017.2 hPa o 23:51 Wczoraj 12.0 °C o 23:57
Miesi±ć 1021.1 hPa w 14/10/2021 Miesi±ć -1.6 °C w 11/10/2021
Rok 1039.1 hPa w 15/2/2021 Rok -10.6 °C w 6/1/2021
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.3 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 1.5 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 754.0 W/m2 o 13:51

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h NO
Poryw 0.0 km/h NO
Poryw/h 6.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 6.4 km/h PnPnZd o 03:15
Wczoraj 32.2 km/h o 16:06
Miesi±ć 45.0 km/h w 6/10/2021
Rok 70.9 km/h w 24/1/2021
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 4.8 km/h PnWs o 05:49
Wczoraj 24.2 km/h o 15:27
Miesi±ć 274.3 km/h w 11/10/2021
Rok 275.1 km/h w 17/1/2021
RUCH WIATRU
Dzi¶ 2.13 km
Miesi±ć 5866.87 km
Rok 37686.13 km