Trendy jako 1/12/2022 o 19:30

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 8.4 1.9 3.7 WsPnWs 88 1015.8 0.0
5 minut temu 8.5 1.9 5.6 WsPnWs 88 1015.8 0.0
10 minut temu 8.6 1.9 3.7 WsPnWs 88 1015.8 0.0
15 minut temu 8.7 3.7 5.6 WsPnWs 88 1015.8 0.0
20 minut temu 8.8 1.9 3.7 WsPdWs 87 1015.8 0.0
30 minut temu 9.1 0.0 0.0 WsPdWs 86 1015.7 0.0
45 minut temu 9.8 0.0 0.0 Pd 85 1015.6 0.0
60 minut temu 10.3 0.0 0.0 Pd 84 1015.4 0.0
75 minut temu 10.7 0.0 0.0 Pd 84 1015.3 0.0
90 minut temu 11.0 0.0 0.0 Pd 82 1015.0 0.0
105 minut temu 11.3 0.0 0.0 Pd 81 1014.9 0.0
120 minut temu 11.5 0.0 3.7 PdPdWs 81 1014.9 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w 30/11/2022 05:57
Wczoraj 0.2 mm Tydzień 24.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 478.0 mm ( 74 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 14.1 °C o 12:32 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 15.8 °C o 13:22 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 14.1 °C w 1/12/2022
Rok 41.8 °C w 26/6/2022
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 1.2 °C o 06:34 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 2.8 °C o 23:45 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 1.2 °C w 1/12/2022
Rok -4.8 °C w 2/3/2022
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1016.1 hPa o 09:50 Dzi¶ 0.4 °C o 06:47
Wczoraj 1015.5 hPa o 23:37 Wczoraj 1.9 °C o 23:59
Miesi±ć 1016.1 hPa w 1/12/2022 Miesi±ć 0.4 °C w 1/12/2022
Rok 1035.2 hPa w 9/2/2022 Rok -12.8 °C w 23/2/2022
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.8 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.2 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 0.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 411 W/m2 o 11:54
Wczoraj 455.0 W/m2 o 12:09

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 1.4 km/h ONO
Poryw 0.0 km/h ONO
Poryw/h 6.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 11.3 km/h PdWs o 16:03
Wczoraj 27.3 km/h o 10:21
Miesi±ć 11.3 km/h w 1/12/2022
Rok 185.0 km/h w 28/5/2022
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 7.4 km/h PdWs o 16:43
Wczoraj 16.7 km/h o 14:12
Miesi±ć 7.4 km/h w 1/12/2022
Rok 276.4 km/h w 12/1/2022
RUCH WIATRU
Dzi¶ 24.42 km
Miesi±ć 12926.91 km
Rok 39452.02 km